อุบลฯ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

อุบลฯ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563
วันนี้ ( 11 ส.ค.63) นายสฤษดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ หนองแวง บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและต้นทุนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
โดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้จัดขึ้น ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลายี่สก ปลากระแห ปลาแก้มช้ำและปลาบึก จำนวน 5 แสนตัว และพันธุ์ปลาส่วนหนึ่งได้มอบให้ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน นำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านชุม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการประมงอีกด้วย.

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: