ชมรม VR ฝั่งธนบุรี จัดงานทำบุญ พร้อมเปิดโรงทานกินฟรี ตัดผมฟรีและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาอุทิศ 28

ชมรม VR ฝั่งธนบุรี จัดงานทำบุญ พร้อมเปิดโรงทานกินฟรี ตัดผมฟรีและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนประชาอุทิศ 28วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ชมรม VR ข่าวสารเพื่อสังคม ฝั่งธนบุรี จัดงานทำบุญเปิดโรงทาน มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ป่วยติดเตียง และ ผู้ยากไร้ผู้ที่ว่างงาน แล้วยังมีจัดทีมช่างตัดผมมืออาชีพมาตัดผมฟรีให้กับ ประชาชนทุกคนทั้งภายในและภายนอกชุมชนประชาอุทิศ 28 ฝั่งธนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 63 ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก รวมทั้งยังสร้างเสริมกำลังใจให้กับประชาชนในช่วงนี้เป็นอย่างดีนาย ปิยะ เอี่ยมเอิบ ประธาน ชมรม VR ข่าวสารเพื่อสังคม กล่าวว่า “ตนเองจัดตั้ง ชมรม VR ข่าวสารเพื่อสังคม ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในด้านการข่าวให้แก่ภาครัฐ และเอกชน แล้วแนวทางการดำเนินงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งช่วยเหลือสังคมในด้านสาธารณะกุศลต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ส่วนแนวความคิดก็เพื่อตอบแทนสังคมโดยการเน้นย้ำสร้างความดี โดยมีสโลแกนที่ว่าไว้ดังนี้ ” พบเหตุ แจ้งข่าว ชาวประชาปลอดภัย ” ซึ่งเป็นแนวทางของนักวิทยุสมัครเล่นที่ใช้คลื่นความถี่ของนักวิทยุสมัครเล่น อย่างก่อเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประสานเหตุ และ แจ้งข่าว อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ และนอกพื้นที่ ที่ประสบภัยพิบัตินั่นเอง ซึ่งการดำเนินงานได้ผ่านมาแล้วถึง 5 ปี แล้วก็จะยึดมั่นการสร้างความดีเพื่อสังคมสืบไปตราบเท่าที่ตนเองจะทำไหว”ส่วนงานในวันนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ศูนย์ VR ฝั่งธนบุรี ซึ่งทางศูนย์ฝั่งธนได้ดำเนินการมาแล้ว 3 ปี และออกช่วยเหลือสังคมอยู่ตลอดเวลา ยิ่งในช่วงโควิด19 ที่ระบาดใหม่ๆทางทีมงานฝั่งธนบุรีก็จัดทำถุงยังชีพออกแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้ และผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์ครั้งนั้นมาอย่างต่อเนื่อง และยังเคยจัดสิ่งของลงไปช่วยเหลือให้กับโรงเรียนต่างๆที่ต่างจังหวัดมาแล้วอีกมากมาย

ทีมข่าวฝั่งธน

Leave a Reply

%d bloggers like this: