โคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ อาคารอเนกประสค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหว้ดลพบุรี นายเชาว์ งามรัตน์กาญจน์
นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำโรง
นายธนพล สุทธิชัชวาลย์ ปลัดอำเภอโคกสำโรง นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอโคกสำโรง พ.ต.อ.พงษ์สุริยะ สุวรรณพันธ์ ผกก.สภ.โคกสำโรง พ.ต.อ.ภูการวิก โชติกเสถียร ผกก.สภ.เพนียด นางพิมพรรณี มีสุดเพียร นายกอบต.หนองแขม นางสาวนิลเนตร แต้มทอง นายกอบต.ห้วยโป่ง นางจุไรรัตน์ อมรรุจิ กิ่งกาชาดโคกสำโรง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ นายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโคกสำโรง เวลา ๐๖.๔๐ น.
พระมหาธวัชชัย สิริธโธ เปรียญ 9 ประโยคเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์ พระครูภัทรปัญญาวุธ เจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง นำคณะสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป เดินทางถึงบริเวณพิธี และฉันภัตตาหารเช้า จากนั้นผู้ร่วมพิธีพร้อมกันบริเวณพิธี ผู้ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา ๐๗.๓๐ น.
นายนรภัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอาวุโสอำเภอโคกสำโรง ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอโคกสำโรง ประธานในพิธีเดินทางถึงบริเวณพิธิ ประธานเข้านั่งประจำที่นั่ง
ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จากนั้นประธานลงนามถวายพระพรชัยมงคล ในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล ประธานประจำที่นั่ง
เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์ อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประธานถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ประธานพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ถวายปิ่นโตแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป พระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานกรวดูน้ำ กราบนมัสการพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา ประธานถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อจากนั้นประธานและผู้ร่วมพิธีเข้าประจำโต๊ะตักบาตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๙ รูป เดินรับบิณฑบาต – เป็นเสร็จพิธีภาคเช้า-สนอง แท่นสูงเนิน
ผู้สื่อข่าวลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: