งานประกาศผล”กินนรีทอง”มหาชน ครั้งที่๖ ประจำปี๒๕๖๓

งานประกาศผล”กินนรีทอง”มหาชน ครั้งที่๖
ประจำปี๒๕๖๓
ณ.ห้องออลิธอเรียน สถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง5
โดยนายสิรวิชญ์ พ่วงลา(เฮียแชมป์ ปากเกร็ด)ได้รับการเสนอชื่อในสาขา
ผู้เผยแพร่ศาสนาตัวอย่าง
ร่วมถึงนายกิตติพงษ์ ชาบุตสี
(เสี่ยโบ๊ต บางใหญ่)ที่ได้รับการเสนอชื่อในการรับรางวัลผู้เผยแพร่ศาสนาตัวอย่างในครั้งนี้ จึงถือว่าเป็นเกรียติแด่วงศ์ตระกูลอย่างสูงที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้

หนุ่ม บชน.

Leave a Reply

%d bloggers like this: