จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ลำห้วยแฮด ตำบลโพธิ์อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช กิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 โดยมี นายสำรวย เกษกุล และนายวิรัตน์ ชัยสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พลตำรวจตรี สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ นายบุญประสงค์นวลสาย หัวหน้าสำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ นายสมเกียรติสีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ข้าราชการ และจิตอาสาประชาชน ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษจำนวน 400 คน ร่วมในกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในครั้งนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 และเพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองศรีสะเกษด้วย
นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า ตามคำสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้มีการตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์จังหวัดศรีสะเกษ ให้มีหน้าที่เฝ้าระวัง ประเมินติดตามภัยพิบัติต่างๆของจังหวัดศรีสะเกษ เช่น น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งสาเหตุมาจากวัชพืช ขึ้นปิดกั้นทางน้ำตามแหล่งน้ำที่สำคัญ อันจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมได้ เช่น ห้วยแฮด หากมีปริมาณน้ำมากไหลไม่ทัน อาจท่วมชุมชนหนองหัวหมู เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา หลังจากที่ได้ทำการประเมินแล้ว เจ้าหน้าที่ร่วมกับจิตอาสา จึงทำการ เก็บกู้วัตถุพืชโดยเฉพาะ ผักตบชวา และตามแผนงานจะใช้ระยะเวลาถึง 10 วัน และคาดว่าจะมีผักตบชวา มีน้ำหนักรวมประมาณ 200,000 กิโลกรัม ซึ่งในเบื้องต้นนี้ได้ประสานนำผักตบชวาทั้งหมดไปจัดทำปุ๋ยชีวภาพ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และได้ทำปุ๋ย ใส่ต้นไม้และแปลงนาอื่นๆด้วย
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกตลอดมาสัปดาห์นี้ อาจจะส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้ นอกจากนี้ยังมีวัชพืชขึ้น ปิดกั้น ทางน้ำแหล่งสำคัญต่างๆ ในลำห้วยและคลอง ที่เคยเป็นแหล่งน้ำในการดำรงชีวิตของชุมชน แต่ในวันนี้มีวัชพืชขึ้นเต็มไปหมด ทำให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขิน ในการนี้จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้จัดทำแผนงาน นำจิตอาสาร่วมกันขุดลอกทำความสะอาดลำห้วยและคลอง เพื่อให้น้ำสะอาดใส เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และเป็นการป้องกันน้ำท่วมเขตชุมชนด้วยข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ

Leave a Reply

%d bloggers like this: