อำเภอเมืองศรีสะเกษลงแขกดำนาข้าวเกษตรอินทรีย์วันแม่แห่งชาติ และเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 2563

อำเภอเมืองศรีสะเกษลงแขกดำนาข้าวเกษตรอินทรีย์วันแม่แห่งชาติ และเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 2563
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ที่แปลงสาธิตนาข้าวเกษตรอินทรีย์ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และนายสมเกียรติ ศรีขาว นายอำเภอเมืองศรีสะเกษ เป็นประธานลงแขกดำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ วันแม่แห่งชาติและเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 2563 โดยมี นายสมศักดิ์ พันธ์ต้น เกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ นำข้าราชการอำเภอเมืองศรีสะเกษและสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองศรีสะเกษ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาประชาชนและเกษตรกร ในเขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 60 คน ร่วมให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาข้าวเกษตรอินทรีย์ ในพิ้นที่จำนวน 3 ไร่ ในวันแม่แห่งชาติและจะทำการเก็บเกี่ยวในวันพ่อแห่งชาติ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้แปลงข้าวเกษตรอินทรีย์ โดยน้อมเกล้านำแนวทางตามพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เขตอำเภอเมืองศรีสะเกษ อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการลงแขกดำนาให้สืบสานคงอยู่ตลอดไป และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกข้าวเกษตรอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนในการทำนาต่อไปบุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: