กรมธนารักษ์เดินหน้าพัฒนาโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการ”

กรมธนารักษ์เดินหน้าพัฒนาโครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์
และบ้านพักข้าราชการ”กรมธนารักษ์จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” โครงการ “บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา” โครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ” เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) ของประเทศ และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศรษฐกิจฐานรากจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุที่มีศักยภาพ รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของรัฐวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ กรมธนารักษ์ : นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ ลงนาม
บันทึกข้อตกลง (MOU : Memorandum of Understanding) โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” โครงการ “บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์บนที่ราชพัสดุ” จังหวัดนครราชสีมา และโครงการ “บูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ” โดยเป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมธนารักษ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
โดยมี นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานพิธีลงนาม ซึ่งมีรายละเอียดของโครงการ ดังนี้1. โครงการ “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” บนที่ราชพัสดุ จังหวัดสมุทรปราการ กรมธนารักษ์ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินโครงการฯ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ในระยะที่ 1 เนื้อที่ประมาณ 20-0-00 ไร่ และในอนาคตกรมธนารักษ์จะขยายโครงการดังกล่าวในระยะที่ 2 เนื้อที่ประมาณ 50-0-0 ไร่ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆ แบบครบวงจร รวมทั้งให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยโครงการดังกล่าวถือว่าเป็นโครงการนำร่องของกรมธนารักษ์ และจะนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในจังหวัดอื่นต่อไป2. โครงการ “บ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์บนที่ราชพัสดุ” จังหวัดนครราชสีมา กรมธนารักษ์ ได้ร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ดำเนินโครงการฯ บนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.2612 (บางส่วน) ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ประมาณ 31-1-89 ไร่นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า “ในวันนี้ (14ส.ค.) กรมธนารักษ์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงในโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา – ธนารักษ์ และบ้านพักข้าราชการประจำปี 2563 จำนวน 5 โครงการ ด้วยกัน ซึ่งมีมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้นกว่า 3,000 ล้านบาท โดยในโครงการแรกเป็นโครงการที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์ ซึ่งได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์โรง
พยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล บนที่ราชพัสดุ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20 ไร่ จำนวน 900 ห้องๆละ 2 ล้านบาท เพื่อให้สิทธิผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปเข้าพักอาศัย พร้อมมีสิ่งอำนวยความสะดวก และโรงพยาบาลรองรับสังคมสูงวัย โดยจะเริ่มเปิดจองเดือนพฤศจิกายนนี้ และก่อสร้างช่วงต้นปี 2564 เข้าอยู่อาศัยได้ปลายปี 2565 ถึงต้นปี 2566”“นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาบ้านพักราชการ บนที่ราชพัสดุอีก 4 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านสวัสดิการกรมธนารักษ์บนที่ราชพัสดุ ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เนื้อที่ 31 ไร่ สร้างเป็นบ้านเดี่ยว 80 หลัง ราคา 2 ล้านบาท และโครงการบ้านสวัสดิการบนที่ราชพัสดุในพื้นที่ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ 46 ไร่ เพื่อเป็นที่พักอาศัยให้กับข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้เปิดให้ทำการจองแล้ว”“ส่วนโครงการต่อไปเป็นบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
บนที่ราชพัสดุ ซึ่งกรมธนารักษ์ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ในการสร้างอาคารชุดทำเลทองใจกลางกรุงเทพ 2 แห่ง ตามแนวรถไฟฟ้าสถานีบางจาก และรถไฟฟ้าสถานีช่องนนทรี สร้างแห่งละ 78 ห้อง ห้องละ 999,999 บาท ให้สิทธิเช่าระยะยาวแก่ข้าราชการพลเรือน ได้พักอาศัย ทำงานและมีศูนย์บริการประชาชนให้อยู่ในพื้นที่เดียวกัน เริ่มเปิดจองตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 รมช.คลัง กล่าวในที่สุดทางด้าน นายยุทธนา หยิมการุณ อธิบดีกรมธนารักษ์ กล่าวว่า “โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุทั้ง 5 แห่งนี้ จะมีบริษัท
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างและลงทุน โดยเป็นการให้สิทธิสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี และสามารถต่ออายุได้เรื่อยๆ โดยจะเปิดให้ผ่อนเริ่มต้นเดือนละ 4,000 บาท และสามารถขอสินเชื่อได้จากทั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ และในอนาคตกรมธนารักษ์จะเร่งสำรวจที่ราชพัสดุ เพื่อนำมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยเพิ่มทั่วประเทศ เพื่อเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บนที่ราชพัสดุ ต่อไป”ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจัด
สวัสดิการด้านที่พักอาศัยให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจของข้าราชการและลูกจ้างตามความจำเป็นขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเปิดจองพร้อมกันในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค (สภท.55ปี)
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
#หนังสือพิมพ์ประชาไทออนไลน์
#T.Newsman007Online

Leave a Reply

%d bloggers like this: