เรื่องจริงผ่านเลนส์

ชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมร่วมบูรณาการเชิงรุก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคมร่วมบูรณาการเชิงรุก อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรีวันอังคาร ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2563 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ภายใต้อำนวยการของนายณรงค์ ชัยจำรัส
นายอำเภอโคกสำโรง
นายนรภัทร รัตนวรายุทธ ปลัดอาวุโส สั่งการ
นายยศวิน บำรุงเวช ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง หัวหน้าชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคม นายอัษฎาวุฒิ พฤฒิวรวงศ์ ปลัดป้องกัน รองหัวชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคม เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกสำโรง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และชุดเคลื่อนที่เร็วร่วมบูรณาการ ออกลาดตระเวนรักษาความสงบเรียบร้อย จัดระเบียบสังคม ออกตรวจร้านเกมส์ ร้านคาราโอเกะ ร้านสถานประกอบการ โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านดัดแปลงสภาพรถจักรยานยนต์ แหล่งมั่วสุม บริเวณสถานที่สาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลโคกสำโรง ป้องกันอาชญากรรม ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติด ป้องกันเชื้อไวรัส Covid 19 รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย รณรงค์สวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย และดำเนินการด้านความมั่นคงตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีผลการปฎิบัติ
1. ชุดปฎิบัติการจัดระเบียบสังคม ตรวจร้านเกมส์จำนวน 3 ร้าน โต๊ะสนุกเกอร์ จำนวน 2 แห่ง สถานประกอบการ จำนวน 2 แห่ง ร้านดัดแปลงรถจักรยานยนต์จำนวน 2 ร้าน แหล่งเสี่ยงบริเวณสถานที่สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง
2. ประชาชนมีความพึงพอใจ ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติ มีความรู้สึกปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน รู้สึกอุ่นใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนคนอำเภอโคกสำโรง ทุกข์น้อยลง สุขมากขึ้น ชาวประชาอบอุ่นใจครับพิราบข่าวเฉพาะกิจ 47 รายงาน

Exit mobile version