อุบลฯ เปิดศูนย์เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนจากพายุดีเปรสชั่น

วันนี้ (16 ต.ค 63) ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตากจากพายุดีเปรสชั่น (ระดับ 2) ที่กำลังเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ และคาดว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน (ระดับ 3) และมีแนวโน้มจะขึ้นฝั่งเวียดนามตอนกลางในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยจัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ เตรียมอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง เร่งกำจัดผักตบชวา ที่ขวางทางน้ำ และสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทั้ง 13 อ่าง
สำหรับสถานการณ์น้ำที่สถานีวัดระดับน้ำ M 7 ขณะนี้อยู่ที่ระดับ 110.6 เมตร โดยทางจังหวัดอุบลราชธานีได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งลุ่มน้ำมูล เกษตรกรที่ประกอบอาชีพประมง มีพื้นที่เพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์บริเวณริมลำน้ำมูล บริษัท ห้างร้านที่ประกอบการริมแม่น้ำมูล เช่น แพร้านอาหาร กระชังปลา และผู้ที่ใช้การสัญจรทางน้ำได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้น และขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี ทางโทรศัพท์/โทรสาร 0 4534 4635 – 7 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: