แม่ทัพภาคที่ 1 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน หลักสูตรจิตอาสา 904 เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 1) รุ่นที่ 1/63

แม่ทัพภาคที่ 1 น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน หลักสูตรจิตอาสา 904 เปิดการฝึกอบรม “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 ณ ค่ายพระรามหก กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีเมื่อเวลา 08.30 น. วันนี้ (16 ตุลาคม 2563) พลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการจิตอาสา พระราชทานภาค 1 ประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 พร้อมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการ ตำรวจตระเวนชายแดน พันเอก มนิต ศิริรัตนากูล รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่เสนาธิการศูนย์ฝึกจิตอาสา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้ารับการอบรมจิตอาสา ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ศูนย์ฝึกจิตอาสา ภาค 1 ห้องประชุมอเนกประสงค์ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีพลโท เจริญชัย หินเธาว์ แม่ทัพภาคที่ 1 ผู้อำนวยการจิตอาสา พระราชทานภาค 1 ได้กล่าวด้วยความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทาน หลักสูตรจิตอาสา 904 ขึ้น ซึ่งผู้ผ่านการอบรมจะเป็นบุคลากรแกนนำ ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม ที่จะร่วมสร้างจิตสำนึกให้กับคนในชาติ พร้อมเป็นต้นแบบให้กับเยาวชน เป็นตัวอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ดี รวมถึงองค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะด้านจิตอาสา และความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ให้ได้รับทราบ ที่จะถ่ายทอดให้แก่ประชาชนต่อไปนอกจากนั้น แม่ทัพภาคที่ 1 ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เหนือสิ่งอื่นใด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อให้การฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา มีความครบถ้วน สมบูรณ์ทั้งมาตรฐานองค์ความรู้และความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการอบรม สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน”(ภาค 1) รุ่นที่ 1/63 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ได้คัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติ มีความเหมาะสม ในพื้นที่ภาคกลาง รวม 200 คน โดยจะทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15 – 31 ตุลาคม นี้

Leave a Reply

%d bloggers like this: