โรงเจฮะหงีเข่งฮุ๊กตึ๊ง สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีกิ่วอ้วงฮุกโจ้ว หรือ ‘พิธีเชิญเจ้า’

ที่โรงเจฮะหงีเข่งฮุ๊กตึ๊ง สำโรง ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ชาวไทยเชื้อสายจีนเข้าร่วมพิธีกิ่วอ้วงฮุกโจ้ว หรือ ‘พิธีเชิญเจ้า’ ตามคติความเชื่อแบบพุทธมหายาน ณ โรงเจฮะหงีเข่งฮุ๊กตึ๊ง สำโรง ก่อนเริ่มพิธีกินเจ 9 วัน โดยมีนายดำรง ยงค์สงวนชัย ประธานมูลนิธิปู่ทัพสำโรง และประธานโรงเจฮะหงีเข่งฮุ๊กตึ๊ง สำโรง พร้อมด้วย นายอภิสิทธิ์ สิริวรวิทย์ รองประธานโรงเจฮะหงีเข่งฮุ๊กตึ๊ง สำโรง เป็นประธานในพิธี ซึ่งก็ได้มีคณะกรรมการโรงเจฮะหงีเข่งฮุ๊กตึ๊ง สำโรง และชาวไทยเชื้อสานจีนเข้าร่วมในพิธีจำนวนมาก พิธีอันเชิญจ้าวจะทำกันก่อนที่จะเริ่มพิธีกินเจ โดยจะมีพระจีนมาสวดทำพิธีอันเชิญจ้าวจากสวรรค์ โดยผู้ที่มาร่วมงานต่างนำ ‘ถ่งฮวง’ (โคมสถิตวิญญาณ) ซึ่งมีชื่อเขียนไว้บน ‘ป๋อไก่’ ขึ้นแขวนด้านบนบริเวณหน้าศาลเจ้า โดยมีความเชื่อว่าจะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ผู้ที่แขวน และมีการจุดธูปยักษ์และเทียนยักษ์ตลอดทั้งวันทั้งคืน ซึ่งเรียกพิธีนี้ว่า กิ่วอ้วงฮุกโจ้ว หรือ ‘พิธีเชิญเจ้า’ ซึ่งการกินเจนี้ เป็นความเชื่อของชาวจีนว่า เป็นช่วงที่พระพุทธศักดิ์สิทธิ์ที่สุด และองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์นี้ คือ เก้าฮ๊วง ฮุดโจ้ว เป็นทีมพระพุทธ 9 องค์ เสด็จจากสวรรค์ลงมาเพื่อโปรดสัตว์ในเมืองมนุษย์ จึงเชื่อกันว่าในช่วงนี้ใครตั้งจิตอธิษฐานขออะไรก็มักสมปรารถนาแต่ต้องตั้งจิตให้บริสุทธิ์และถือศีลกินเจตามธรรมเนียม เมื่อถึงเทศการกินเจ ทางโรงเจก็จะทำพิธีอันเชิญหรือนิมนต์พระพุทธจากสวรรค์ลงมาประทับที่องค์ท่าน เพื่อให้เป็นสิริมงคล เมื่อเสร็จสิ้นงานกินเจก็จะทำพิธีอันเชิญท่านกลับสวรรค์(สวงค์เที่ยงวัน)
น.ส.พ.เรื่องจริงผ่านเลนส์ออนไลน์
จ.สมุทรปราการ

Leave a Reply

%d bloggers like this: