อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.4

อุบลฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.4
วันนี้ ( 18 ต.ค.63) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ วัดมณีวนาราม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้เพื่อร่วมกัน ตีเส้นสนามฟุตซอล พัฒนาปรับภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบวัดมณีวนาราม ให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงาม เพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวอุบลราชธานี โดยมี จิตอาสาพระราชทาน 904 จิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจกันสร้างปณิธาน ทำดีได้เริ่มที่ตัวเรา เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่หวังผลตอบแทนกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: