จังหวัดอุบลฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย

จังหวัดอุบลฯ ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย
วันนี้ (16 ต.ค. 63) เวลา 10.00 น. ที่ห้องเจ้าคำผง ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ฯพณฯ ชาร์ชติ เริดสมูเอิน เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย ในโอกาสเดินทางเยือนจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้สนทนาเกี่ยวกับโอกาสด้านการค้า และความเป็นอยู่ของคนยุโรปในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทยได้สอบถามถึงมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของจังหวัดอุบลราชธานีที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดน สปป.ลาวและกัมพูชา รวมถึงการผลิตและส่งออกข้าวของจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรฐานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประเทศ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคระดับจังหวัด ดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้าน จนถึงพื้นที่ตามแนวชายแดน เน้นการควบคุมการเข้า – ออกของบุคคลตามช่องทางที่ถูกกฎหมาย โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นกำลังสำคัญในการตรวจตราป้องกันความเสี่ยงในระดับพื้นที่ ด้านการผลิตและส่งออกข้าวของจังหวัดอุบลราชธานีมีสินค้าส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวหอมมะลิ ซึ่งในปีนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้งนี้ราคาข้าวอาจจะสูงกว่าประเทศอื่น เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีมุ่งผลิตข้าวคุณภาพเป็นข้าวเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากธรรมชาติ โดยทางจังหวัดมีความสนใจที่จะขยายช่องทางการค้าออนไลน์ และเข้าร่วมการพบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้ประกอบการ และได้เสนอให้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาด้วยการให้ทุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้มีโอกาสในการศึกษาที่ประเทศนอร์เวย์ ในโอกาสนี้ ยังได้เรียนเชิญเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ ประจำประเทศไทย เดินทางมาเยี่ยมชมเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี ในเดือนกรกฎาคม 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าในเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: