ศอ.บต.เตรียมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนทุเรียน

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ศอ.บต.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศอ.บต. ได้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก ฟักทอง ฟักเขียว พริกเขียวมัน ที่ได้รับความเดือดร้อน ใน จ.สงขลา และ พื้นที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถ ขายผลผลิตสู่ตลาดได้ เนื่องจากปัญหาของ โควิด 19″ที่ทำให้พ่อค้าไม่เดินทางมารับซื้อถึงในสวน และการปิดตลาด ปิดร้านค้า เพื่อหยุดการระบาดของเจ้าหน้าที่รัฐ โดย ศอ.บต.นำผลผลิตที่ซื้อมาจากเกษตรกรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ระบาดของ โควิด 19 และถูก ปิดหมู่บ้านตำบลและประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนกลุ่มต่างๆจนสามารถแก้ปัญหาลุล่วงไปได้
และขณะนี้ เกษตรกรชาวสวนทุเรียน ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็เริ่มจะได้รับความเดือดร้อน จากการที่ผลผลิตทุเรียนเริ่มออกสู่ตลาด แต่จากปัญหาของ โควิด 19และการล็อกดาวน์ พื้นที่ ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทำให้ พ่อค้า ต่างถิ่น และล้งที่มารับซื้อ ทุเรียนในพื้นที่ ไม่สามารถเดินทางมาได้ ทำเกษตรกรเจ้าของสวนทุเรียนขายผลผลิตในราคาที่ถูกกว่าปีก่อนๆ และเริ่มวิตกกังวล เพราะทุเรียนในพื้นที่กำลังจะออกสู่ตลาดมากขึ้น
ศอ.บต. จึงได้เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นหน่วยงานการเกษตร พาณิชย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อรองรับผลผลิตที่กำลังออกสู่ท้องตลาด เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน ให้สามารถขายได้ในราคาปกติ และไม่ถูกกดราคาจากพ่อค้าที่เป็นผู้รับซื้อ สำหรับทุเรียนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น ใน 2 ปีที่ผ่านมา สามารถจำหน่ายในราคาที่สูง เนื่องจากโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปทุเรียน บริษัทม่านกู่หว่านฟู้ด จำกัด ซึ่งตั้งในใน อ.เทพา จ.สงขลา ได้รับซื้อเพื่อทุเรียนแช่แข็งส่งออกไปยังประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในปีนี้ ผู้แทนของบริษัท ได้รับปากกับ ศอ.บต. ที่จะรับซื้อทุเรียนจากเกษตรกรเจ้าของสวนให้มากกว่าเดิม เพื่อทดแทนการที่พ่อค้าจากต่างถิ่นไม่สามารถเข้ามารับซื้อได้อย่างปกติ เชื่อว่าสถานการณ์ของเกษตรกรชาวสวนทุเรียนใน จชต. ไม่เลวร้าย แต่อาจจะมีปัญหาบ้าง เพราะความไม่สะดวกต่างๆ ที่เกิดขึ้นจาก โควิด 19 ที่เกิดขึ้น

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์/ หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: