พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราดูแลต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากทาง”สำนักงานเขตจอมทอง” คณะครูบาอาจารย์ และเด็กนักเรียน จากโรงเรียนวัดราชโอรส  ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษาพาเด็กนักเรียนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเขตจอมทอง

วันพฤหัสบดีที่ 8 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา2 ถนนพระราม 2 ซอย 25 โดยมี น.ส.ชื่นศิริ เกี้ยวสันเทียะ ผู้จัดการ”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”ถนนพระราม 2 ซอย 25 และ เจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราคอยดูแลต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากทาง”สำนักงานเขตจอมทอง” คณะครูบาอาจารย์ และเด็กนักเรียน จากโรงเรียนวัดราชโอรส  ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษาพาเด็กนักเรียนไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเขตจอมทอง เชิงวิชาการแหล่งเรียนรู้ต่างๆของพื้นที่ ร่วมถึงรับฟังการบรรยายจาก “อ.ทนง เทพศรียันตรา”ที่ให้ความรู้เล่าเรื่องราวด้านประวัติความเป็นมาของทาง “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”หลักการบูชาในศาสนาพุทธ และ ฮินดู การบูชาที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส  ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จำนวน 71 ท่าน ในการทัวร์ทัศนะศึกษาในครั้งนี้อีกด้วยครับ..//


ผ่านเลนส์ 005 – รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: