พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา พระราม 2 ซอย 25 ต้อนรับเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง พร้อม คณะครู และ เด็กนักเรียน 75 ท่าน จาก โรงเรียนแม่พระประจักษ์ มาทัศนะศึกษา.. 


พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา พระราม 2 ซอย 25 ต้อนรับเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง พร้อม คณะครู และ เด็กนักเรียน 75 ท่าน จาก โรงเรียนแม่พระประจักษ์ มาทัศนะศึกษา.. 

วันศุกร์ที่ 9 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12.30 น. ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา2 ถนนพระราม 2 ซอย 25 โดยมี น.ส.ชื่นศิริ เกี้ยวสันเทียะ ผู้จัดการ”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา2 “ถนนพระราม 2 ซอย 25 และ เจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา ค่อยดูแลต้อนรับ นายอนันตชัย บุญทะนัย รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯเขตจอมทอง และ คณะเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามจากทาง”สำนักงานเขตจอมทอง”  คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน จากโรงเรียนแม่พระประจักษ์ ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษาพาเด็กนักเรียนไปตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเขตจอมทอง เชิงวิชาการ หาความรู้ต่างๆของแต่ละพื้นที่ ร่วมถึงรับฟังการบรรยายจาก “อ.ทนง เทพศรียันตรา”ที่ให้ความรู้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของทาง”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”หลักการบูชาในศาสนาพุทธ และ ฮินดู การบูชาที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนแม่พระประจักษ์  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 75 ท่าน ในครั้งนี้อีกด้วยครับ..//


ผ่านเลนส์ 005 รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link