พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา พระราม 2 ซอย 25 ต้อนรับเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง พร้อม คณะครู และ เด็กนักเรียน 80 ท่าน จาก โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา มาทัศนะศึกษา.. 


พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา พระราม 2 ซอย 25 ต้อนรับเจ้าหน้าที่เขตจอมทอง พร้อม คณะครู และ เด็กนักเรียน 80 ท่าน จาก โรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา มาทัศนะศึกษา.. 

วันจันทร์ที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 12.30 น. ณ.พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา2 ถนนพระราม 2 ซอย 25 โดยมี น.ส.ชื่นศิริ เกี้ยวสันเทียะ ผู้จัดการ “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา2” ถนนพระราม 2 ซอย 25 และ เจ้าหน้าที่ของทางพิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา ค่อยดูแลต้อนรับ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนฯเขตจอมทอง และ คณะครูอาจารย์ เด็กนักเรียน จากโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ร่วมกิจกรรมทัศนะศึกษาพาเด็กนักเรียนไปตามแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเขตจอมทอง เชิงวิชาการ หาความรู้ต่างๆของแต่ละพื้นที่ ร่วมถึงรับฟังการบรรยายจาก “อ.ทนง เทพศรียันตรา”ที่ให้ความรู้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของทาง”พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”หลักการบูชาในศาสนาพุทธ และ ฮินดู การบูชาที่ถูกต้องให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนเลิศพัฒนาศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5  จำนวน 80 ท่าน ในครั้งนี้อีกด้วยครับ..//ผ่านเลนส์ 005 รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: