ทุกข์ของชาวบ้าน คืองานของเรา.! นายสุเทพฯ พร้อมด้วย นายสรยุทธฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพนักงานของโรงงานบริษัทพงษ์พาราที่ถูกเลิกจ้าง ย่านอ้อมน้อย..

ทุกข์ของชาวบ้าน คืองานของเรา.! นายสุเทพฯ พร้อมด้วย นายสรยุทธฯ ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพนักงานของโรงงานบริษัทพงษ์พาราที่ถูกเลิกจ้าง ย่านอ้อมน้อย..
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 62 ที่รัฐสภา “ทุกข์ของชาวบ้าน คืองานของเรา” วันนี้ผม นายสรยุทธ ปลื้มถนอม ได้ติดตามและประสานงานทำภารกิจให้เเก่พี่น้องผู้ใช้เเรงงาน ชาวอ้อมน้อย พนักงานของโรงงานบริษัทพงษ์พารา ย่านอ้อมน้อย เป็นที่เรียบร้อยครับ โดยวันนี้ต้อง​ขอบคุณ​ท่านสุเทพ อู่อ้น ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎร ที่นำเรื่องของผู้ใช้แรงงานที่ถูกเลิกจ้างบริษัทพงษ์พาราย่านอ้อมน้อย เข้าสู่กระบวนการเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องผู้ใช้เเรงงานต่อไป..
ขอบคุณ​ภาพข่าว
cr.สังคมข่าวสมุทรสาคร
ธีรพล ปลื้มถนอม รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: