ทำดีมีข่าว คนดีเราชื่นชม น.ส.จริยา อินนอก ม. 5/10 เก็บเงินสดได้ แล้วนำมาคืน


ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับลูกสุภาพชนคนบางขุนเทียน คนซื่อสัตย์ คนเก่ง คนดี น.ส.จริยา อินนอก ม. 5/10 เรียนอยู่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ได้เก็บเงินสดจำนวน 18,000 บาท แล้วนำมาคืนโดยนำเงินมาเก็บไว้กับทางห้างโลตัส พระราม 2 จนหาเจ้าของจนพบ และส่งคืนให้กับเจ้าของเงินได้ ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่น้อง ๆ  ต่อไป

คนละ 1 แชร์ เป็นตัวอย่างให้เด็กไทยคนอื่นได้เห็น ให้เป็นเยี่ยงอย่าง ทำดีควรได้รับคมยกย่องชมเชย


Leave a Reply

%d bloggers like this: