สกสว. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรร และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณปี 2563 – 2564


สกสว. จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในระบบ ววน. เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรร และแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณปี 2563 – 2564

วันนี้ (11 ก.พ. 63) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานในระบบ​วิทยาศาสตร์​ วิ​จัยและ​นวัตกรรม​ เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดสรร​ และแนวปฏิบัติ​การบริหารจัดการงบประมาณ​ด้านวิทยาศาสตร์​ วิ​จัยและ​นวัตกรรม​ พ.ศ. 2563​ -​ 2564 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม​ เอ-บี​ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์​ แอท​ เซ็นทรัลพลาซ่า​ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ​

โอกาสนี้ ศ. กิตติคุณ นพ. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) ได้กล่าวถึงนโยบายการจัดสรรงบประมาณด้าน ววน. ปี 2563 – 2564 ว่า จากการปรับเปลี่ยนระบบครั้งใหญ่นี้ จะช่วยให้ประเทศเห็นภาพรวม (Overview) การลงทุนในระบบ ววน. ทั้งหมด โดยมีการกำหนดเป้าหมายและทิศทางอย่างชัดเจน มีกลไกกำกับที่แน่นอน และใช้ใช้งบประมาณเป็นตัวขับเคลื่อน

ทั้งนี้​ รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล​ รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจบริหารระบบงบประมาณ​ ววน.​ สกสว. กล่าวเสริมถึงการออกแบบระบบใหม่​ (new system) ที่กำลังจะเกิดขึ้น​ว่า​ ระบบใหม่นี้​ถือเป็นการรวมระบบใหญ่​ 3 ระบบเข้าด้วยกัน​ คือ​ TIRAs, EPMS และ NRMS ซึ่งจะช่วยให้ สำนักงบประมาณ​ หน่วยงานต่างๆ​ PMU​ ผู้ทรงคุณวุฒิ​ ผู้ประสานงาน​ หรือแท้กระทั่งนักวิจัย​ สามารถเข้าถึงงานวิจัยทั้งหมดที่ได้งบประมาณจากกองทุน​ ววน.​ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสร้างฐานข้อมูลงานวิจัยของประเทศทั้งหมด

นอกจากนี้ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกสว. ชี้แจงแนวปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณ ววน. ปี 2563 – 2564 โดยงบประมาณปี 2563 ส่วนใหญ่จะจัดสรรให้แพลตฟอร์มที่ 3 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มากถึง 42.42% รองลงมาคือแพลตฟอร์มที่ 1 : การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 22.38% อันดับสามคือแพลตฟอร์มที่ 2 : การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม 17.90%

Leave a Reply

%d bloggers like this: