ราชบุรี – พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพวงมาลา วิศวกรหนุ่มชาวราชบุรี

เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 11 ก.พ.63 ที่ศาลาเมรุวัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พวงมาลาของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปวางหน้าหีบศพ นายพีรพัฒน์ พละสาร วิศวกรหนุ่มชาวราชบุรีที่เสียชีวิตจากเหตุกราดยิง ที่หน้าศูนย์การค้า เทอร์มินอลทเวนตี้วัน จ.นครราชสีมา เมื่อ 8 ก.พ.ที่ผ่านมา โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ รวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญถุงและตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี, ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา, สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร, พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม และโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพด้วย

นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวถึงการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัว นายพีรพัฒน์ พละสาร วิศวกรหนุ่มชาวราชบุรี โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ และพระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษพร้อมกันนี้ยังได้รับความเมตตาจากทางเจ้าอาวาสวัดช่องลมพระอารามหลวงรับอนุเคราะห์ในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นการช่วยทำบุญให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วย

ส่วนเงินช่วยเหลือเยียวยา ทางจังหวัดและส่วนราชการ ประกอบด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดราบุรี ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดราชบุรี และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี มอบเงินช่วยเหลือรวมจำนวน 20,000 บาท นอกจากนั้นยังมีเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรีดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าหลังพิธีบำเพ็ญกุศลเสร็จคงจะเรียบร้อย เงินจากกองทุนนี้จะได้ในวงเงิน 110,000 บาท อีกทั้งยังมีเงินประกันสังคมที่ผู้เสียชีวิตทำงานอยู่ จึงมอบหมายให้ประกันสังคมจังหวัดตรวจสอบรายละเอียด ซึ่งจะมีเงินจากกองทุนประกันสังคมเป็นค่าทำศพ เงินสงเคราะห์ศพ เงินชราภาพ อีกกว่า 1 แสนบาท

อย่างไรก็ดีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพนายพีระพัฒน์ พละสาร จะมีไปจนถึง 14 ก.พ.63 เวลา 19.30 น. ที่ศาลาเมรุ 1 วัดช่องลม อ.เมือง จ.ราชบุรี และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษวันเสาร์ที่ 15 ก.พ.63 ซึ่งแต่ละคืนได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และส่วนราชการแต่ละกระทรวง ไปร่วมงานทุกคืน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

%d bloggers like this: