“นอภ.เก้าเลี้ยว ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา !!

12 ก.พ.63 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ สำนักงาน เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้จัดให้การรับบริจาคโลหิต อวัยวะ และดวงตา

โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 312 คน บริจาคโลหิตได้ 275 คน ซึ่งครั้งนี้อำเภอฯได้จัดให้มีการจับสลากรางวัล จัดหาโรงทานอาหาร และจัดคาราโอเกะขับกล่อมแก่ผู้มาบริจาคโลหิตด้วย ณ ที่ว่าการอำเภอเก้าเลี้ยว ชั้น 1

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: