พ่อเมืองอุบลฯ นำ 18 คู่รัก จดทะเบียนสมรส ในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์ ที่อำเภออสำโรง รับวันวาเลนไทน์

พ่อเมืองอุบลฯ นำ 18 คู่รัก จดทะเบียนสมรส ในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์ ที่อำเภออสำโรง รับวันวาเลนไทน์
วันนี้ ( 14 ก.พ.63) นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่าชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ “สมรสในสวนผักสานรัก เมืองเกษตรอินทรีย์” ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์โนนกลาง บ้านหนองมัง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อร่วมแสดงความยินดีแก่คู่สมรส จำนวน 18 คู่ ที่มาจดทะเบียนสมรส ในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ โดยในวันนี้มีคู่บ่าวสาวที่มาจดทะเบียนสมรส มีอายุมากสุด เจ้าบ่าว อายุ 61 ปี มีอายุต่ำสุดเจ้าสาว อายุ 18 ปี การจัดกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นกิจกรรมหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นความร่วมมือร่วมใจ ของชาวอำเภอสำโรง โดยมีเป้าหมายร่วมกันเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี แก่สถาบันครอบครัว อันเป็นรากฐานที่มั่นคงของสังคมไทย และร่วมขับเคลื่อน เจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์วิถีสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวอวยพรคู่สมรส ที่มาร่วมจดทะเบียนสมรสในวันนี้ ซึ่งเป็นวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดียิ่ง เป็นการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่ร่วมแรงร่วมใจสร้างความรัก สร้างฐานะ ให้เป็นปึกแผ่นมั่นคง ให้เหมือนการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ต้องหมั่นรดน้ำ พรวนดิน เอาใจใส่ ไม่ให้มีแมลงหรือวัชพืชมารบกวน ให้ความรักสวยงาม เหมือนกับพืชผัก ให้ออกลูกดกเหมือนผลไม้
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบของที่ระลึกแก่คู่สมรส และผูกแขน และจับสลากพิเศษ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายแก่คู่สมรส และประกอบอาหารเมนูผักอินทรีย์ ให้คู่บ่าวสาวและผู้ที่มาร่วมงานได้รับประทานอีกด้วย

กิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: