กนกวรรณ เปิดแคมเปญหวาน Style WOW WOW ควง 101 คู่รักร่วมจดทะเบียนสมรส รับวาเลนไทน์

14 ก.พ. 63 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานโครงการ Valentine’s Style WOW WOW “รักเกินร้อย @ 101” พร้อมด้วย ดร.พะโยม ชิณวงศ์ ประธานที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ และคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ ข้าราชการ บุคลากร หน่วยงานภาคีเครือข่าย นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และเป็นสักขีพยานให้คู่รัก 101 คู่ ที่เดินทางมาจดทะเบียนสมรสในวันนี้
ดร.กนกวรรณ กล่าวว่า แม้ว่าวันวาเลนไทน์ไม่ได้เริ่มต้นที่ประเทศเรา แต่ความรักเป็นสิ่งดีงาม หากคนทั้งโลกมีความรักให้กัน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โดยไม่เลือกสัญชาติ ศาสนา โลกเราก็จะมีแต่ความสุข ซึ่งการจัดงาน Valentine’s Style WOW WOW “รักเกินร้อย @ 101” ในครั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ตามนโยบาย : Good Activities ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ในครอบครัว ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และส่งเสริมความรัก ความสัมพันธ์ให้กับประชาชน ในรูปแบบของความรักที่สามารถพิสูจน์ทราบได้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งในวันนี้ ได้มีคู่รักอมตะ คู่รักก้าวข้ามเวลา คู่รักทรหด คู่ข้าวใหม่ปลามัน ทุกคู่ที่คู่กัน จูงมือกันมาจดทะเบียนสมรสถึง101 คู่ ที่นี่ และยังมีที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอีก 18 แห่งทั่วประเทศ เพื่อเป็นสักขีพยานยืนยันความรักผ่านกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจัดขึ้น และสำหรับคู่รักทุกคู่ที่เข้าร่วมการจดทะเบียนสมรสในวันนี้ทั่วประเทศ ก็จะได้รับของขวัญชิ้นพิเศษจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และนอกเหนือจากการจัดกิจกรรม : Good Activities แล้ว ยังเป็นการดำเนินการตามนโยบาย : Good Partnership โดยสร้างการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนจัดกิจกรรมไปด้วยกัน เช่นการได้รับความความร่วมมือจากอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด มาดำเนินการจดทะเบียนสมรสให้คู่รัก รวมถึงสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านต่างๆ ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด ที่สนับสนุนของที่ระลึกให้กับคู่รักในการร่วมกิจกรรมดีๆที่มีความสุขในวันนี้ด้วย”

ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตนเล็งเห็นถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว ว่าการที่คนสองคนได้มาพบกัน ถือเป็นพรหมลิขิตและวาสนา การจะครองรักครองเรือนให้ยั่งยืนต่อไปตราบนานเท่านานต้องอาศัยทั้งศาสตร์ และศิลป์ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราพยายามที่จะเข้าใจในกันและกันในแบบที่เป็นอยู่ เพราะทั้งชายและหญิงมาจากต่างครอบครัว ต่างความคิด เมื่อมาอยู่ด้วยกันจะต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่าง ๆ พบกันครึ่งทาง มองเห็นประโยชน์ของคนที่ตนรักมากกว่าของตนเอง มีใจที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาไม่พยายามทำให้คนรักเกิดความทุกข์ การครองคู่อย่างสมานฉันท์ให้มีความสุข ต้องมีการเข้าใจกัน ไว้ใจกันนับถือกัน ช่วยเหลือเกื้อกูกัน และให้อภัยกัน กิจกรรมส่งเสริมความรักและความสัมพันธ์ในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันหลักของสังคม แม้ว่าจะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดของสังคม แต่เป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นต้นทางในการเพาะบ่มคน ให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะในวัยเด็กที่จะเติบใหญ่ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต เปรียบเหมือนฐานรากที่แข็งแรง เพื่อให้ประเทศชาติแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป สำหรับวันแห่งความรักวันนี้ ขอให้คู่รักทุกคู่ครองรักครองเรือน ตราบนานเท่านานและมีความสุขตลอดไป ขอให้รักษาความรักให้เหมือนวันแรกที่พบรักกัน ดังเช่นชีวิตครอบครัวของตน ที่แม้ว่าเวลาจะผ่านมานาน ก็ยังจับมือกัน และดูแลกันเสมอมา ขอขอบคุณ สำนักงาน กศน. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อำเภอธวัชบุรี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด และผู้มีส่วนร่วมให้เกิดกิจกรรมดีๆ ในวันนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะจับมือเป็น Partnership ที่ดีในการร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาการศึกษาไปด้วยกันตลอดไป ” ดร.กนกวรรณ กล่าว

การจัดโครงการ Valentine’s Style WOW WOW “รักเกินร้อย @ 101” ในวันนี้ นับเป็นครั้งแรกของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่พร้อมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมความรักในสถาบันครอบครัว เนื่องในวันที่ 14 กุมภาพันธ์หรือวันวาเลนไทน์ ซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรัก ในการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการบริการประชาชนด้านการศึกษา ซึ่งการจัดงานที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ดแห่งนี้ ถือว่าได้รับการตอบรับจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก เพราะมีคู่รักสนใจเข้าร่วมเป็นเข้าร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมกันถึงจำนวน 101 คู่ นอกจากนี้ ยังมอบบัตร Museum Pass Thailand เปิดโลกประสบการณ์การเรียนรู้ทั่วประเทศ บัตรเดียวเที่ยวได้ 64 พิพิธภัณฑ์ 5 ภาค ให้แก่คู่รักที่เข้าร่วมงานรวมถึงการจัดกิจกรรมเสวนาหลักคิดเสริมสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง และกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการครองรักจากครอบครัวตัวอย่าง เพื่อเป็นแนวทางในการครองรักครองเรือนแก่คู่สมรส พิธีจดทะเบียนสมรส พิธีบายศรีสู่ขวัญ กิจกรรมไปรษณีย์สื่อรัก และบริการถ่ายภาพคู่รักสานสัมพันธ์ ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ด้วยบรรยากาศที่มีความสุขและอบอวลไปด้วยความรัก

ข่าว: เอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ กรรณิกา พันธ์คลอง
ภาพ: อิทธิพล รุ่งก่อน ณัฐมน ประสิทธิ์ไทยเจริญ

Leave a Reply

%d bloggers like this: