เจ้าหน้าที่ เข้าดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณชายเขาด้านท้ายซอยสิงห์โตเผือก

เจ้าหน้าที่ เข้าดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณชายเขาด้านท้ายซอยสิงห์โตเผือก
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ได้รับแจ้งจากศูนย์ป่าไม้จังหวัดปราจีนบุรี ว่า ไฟป่ายังคงลุกไหม้บริเวณชายเขาอีโต้ บริเวณด้านหลังกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี และชายเขาอีโต้ด้านซอยสิงห์โตเผือก ต.เนินหอม อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี นายนรเสฎฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอปราจีนบุรี ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ได้ประสานการปฏิบัติ ขอรับสนับสนันเจ้าการหน้าที่ รถบรรทุกน้ำดับเพลิง พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าดับไฟป่าที่ลุกไหม้บริเวณชายเขาด้านท้ายซอยสิงห์โตเผือก และชายเขาด้านหลังกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ดังนี้
1.รถบรรทุกน้ำดับเพลิง เทศบาลตำบลนาปรือ 1 คัน
2. กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และมณฑลทหารบกที่ 12 จัดกำลังทหารจาก ร.2 พัน 1 รอ. และ ร.2 พัน 3 รอ. จำนวน 63 นาย รถดับเพลิง 1 คัน รถบรรทุกน้ำ 2 คัน
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองปราจีนบุรี 7 คน
4. เจ้าหน้าที่ศูนย์ป่าไม้ปราจีนบุรี จำนวน 30 คน
5. อบต.เนินหอม เจ้าหน้าที่ 5 คน และให้การสนับสนุนอาหาร น้ำดื่ม ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เนื่องจากบริเวณที่ไฟไหม้ป่าอยู่ด้านใน รถบรรทุกน้ำดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้ ต้องใช้กำลังพลเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อจัดทำแนวกันไฟมิให้ไฟป่าลุกไหม้ขยายวงกว้าง

Leave a Reply

%d bloggers like this: