เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด – เตรียมทำ MOU จัดซ่อมไฟฟ้ากับ กฟน.

เร่งแก้ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุด – เตรียมทำ MOU จัดซ่อมไฟฟ้ากับ กฟน.
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กทม. กล่าวกรณีมีผู้แสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุพบปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดในหลายพื้นที่ เช่น ถนนพระราม 9 ตั้งแต่แยกรามคำแหง-ถนนศรีนครินทร์ทั้งสองฝั่ง รวมถึงบริเวณถนนพัฒนาการ ช่วงตั้งแต่แยกคลองตัน – อุโมงค์ทางลอดพัฒนาการ และบริเวณถนนสุขุมวิท แถวพระโขนง ไฟฟ้าส่องสว่างตามแนวถนนไฟติดเพียงด้านเดียวว่า ที่ผ่านมาสำนักการโยธามีมาตรการตรวจสอบไฟฟ้าสาธารณะตามเส้นทางถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบตามวงรอบทุก 15 วัน หากเกิดไฟฟ้าดับจะส่งเจ้าหน้าที่หน่วยซ่อมไฟฟ้าเข้าตรวจสอบ หากพบหลอดไฟชำรุดจะดำเนินการเปลี่ยนทันที อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ กทม. อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงในการจัดซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งจะมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงในเร็ว ๆ นี้ ส่วนกรณีไฟฟ้าส่องสว่างชำรุดที่ถนนพัฒนาการ เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและหลอดไฟชำรุด สำนักการโยธาได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว

Leave a Reply

%d bloggers like this: