วางแนวทางช่วยเหลือประชาชน ให้ความรู้ปลูกพืชสวนครัว และช่วยเหลือในการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผล เพิ่มรายได้ประชาชน

วางแนวทางช่วยเหลือประชาชน ให้ความรู้ปลูกพืชสวนครัว และช่วยเหลือในการปฏิบัติจริง เพื่อให้เกิดผล เพิ่มรายได้ประชาชน สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ หารือร่วมกับ นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ
ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นางสาว
สุกัญญา น้อยเกษม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นายยุทธพล กล้าสงคราม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ สืบเนื่องจาก ประชาชน ในหลายพื้นที่ มาดูงาน เขตหลักสี่ ในการปลูกพืชบนดาดฟ้าหรือในพื้นที่แคบ ซึ่งขณะนี้ มีคนนิยมมากขึ้นตามลำดับ แม้แต่ต่างประเทศ ก็มาดูงาน ผู้อำนวยการเขต ได้หารือกันวางแนวช่วยเหลือประชาชน คือ


1 ในส่วนของประชาชน ที่มีความสนใจและมีพื้นที่ หากประชาชนสนใจ เจ้าหน้าที่ จะไปให้คำแนะนำ ให้ความรู้ถึงบ้าน เพื่อวางรากฐานให้กับประชาชน เบื้องต้น 2 ในกรณีบ้านมั่นคง ริมคลอง ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหลักสี่ จากการลงพื้นที่ พบว่าประชาชนบางส่วน มีรายได้น้อย และยังจะต้องผ่อนบ้าน ซึ่งบางส่วนยังมีพื้นที่เหลือ ก็จะสนับสนุนให้ปลูกพืชสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย ของครอบครัว ไม่ต้องซื้อ ในส่วนนี้การปลูกพืชสวนครัว เพื่อให้สามารถ นำไปขาย ในตลาด หรือชุมชนได้ ซึ่งผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า ให้เจ้าหน้าที่ ลงสำรวจพื้นที่ ในเรื่องดังกล่าวแล้วและ ได้ลงพื้นที่ด้วยตนเอง พบว่าบางส่วนสามารถปลูกพืชสวนครัวได้ ก็จะสนับสนุนเรื่องนี้ ตามนโยบายของ เขต ให้ประชาชน ปลูกพืชในพื้นที่แคบ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้จัดทีมงาน เพื่อช่วยเหลือประชาชน ในเรื่องดังกล่าวแล้ว
3 ส่งเสริมการปลูกพืชบนดาดฟ้า ของสำนักงาน หรือตึกสูง ในกรุงเทพฯ ลดภาวะโลกร้อน ลดมลพิษ ซึ่งทางเขต จะได้ให้ความรู้ ในเรื่องของต้นไม้ ว่าควรปลูกต้นอะไรถึงจะเหมาะสม เจ้าหน้าที่เขต พร้อมที่จะ ไป ให้คำแนะนำ ในเรื่องดังกล่าว

cr.@Paitoon

Leave a Reply

%d bloggers like this: