จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 ที่ ลานชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าร้อยเอ็ดพลาซ่า อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด คณะกรรมการตัดสิน และนักกีฬา เข้าร่วมกิจกรรม นายเศกสิทธิ์ ไวนิยมพงศ์ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า การจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนานักกีฬาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการเปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัด ได้เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและมีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนากีฬาของประเทศไทย โดยการสร้างฐานนักกีฬาเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดร้อยเอ็ด มีตัวเลือกมากขึ้น ในการคัดเลือกนักกีฬาเข้าสู่กระบวนการพัฒนานักกีฬาทีมชาติต่อไป กำหนด การแข่งขันระหว่างวันที่ 8 - 16 กุมภาพันธ์ 2563 มีการแข่งขันทั้งหมด 12 ชนิด กีฬา ได้แก่กรีฑา เซปักตะกร้อ เทควันโด้ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล มวยปล้ำ มวยไทยสมัคร เล่นมวยสากลสมัครเล่น วอลเลย์บอลชายหาด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬาทุกชนิดกีฬาที่มีการแข่งขันมาเป็นผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน และภาคเอกชน


คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ

Leave a Reply

%d bloggers like this: