“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ อสม.ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ร่วมกับ”มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”นำถุงยังชีพช่วยเหลือ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย!!

เมื่อวันที่ 16 ก.พ.63 เวลา12.00 น.
พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วยนางสาวขวัญเรือน วิไลกุล เจ้าหน้าที่ อสม. ประจำตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหินจว.ประจวบคีรีขันธ์

ลงพื้นที่เข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก “มูลนิธิพระราหู ใจถึงใจ”โดยดร.หิมาลัย ผิวพรรณ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และ ผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 4 ราย ได้แก่
(1)นายไพฑูรย์ ภูวิชิต อายุ 83 ปี ไม่มีโรคประจำตัวพักอาศัยบ้านเลขที่ 109 หมู่ 6 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ กับ ภรรยาสูงอายุมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)นายวินัย ทองจาด ป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเหนื่อยง่ายพักอาศัยบ้านเลขที่ 88 หมู่ 6 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่กับภรรยาสูงอายุและหลาน 5 คน ซึ่งกำลังเรียนหนังสือมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(3)นายวิชาญ บุญลอยอายุ 76 ปี ไม่มีโรคประจำตัวพักอาศัยบ้านเลขที่ 55 หมู่ 6 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ ภรรยาสูงอายุป่วยต้องพบแพทย์มีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(4)นายบุญเลิศ เจนไพรอายุ 63 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงและแผลกดทับพักอาศัยบ้านเลขที่ 227 หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ กับภรรยาสูงอายุมีรายได้จากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพคนพิการมีความต้องการแพมเพิสเบอร์ M และการส่งต่อไปรักษาเนื่องจากไม่มีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ซึ่งกอ.รมน.จังหวัด ป.ข.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือต่อไป หากผู้ใจบุญมีความประสงค์จะเดินทางไปช่วยเหลือติดต่อได้ที่ 0806506560 นางสาวขวัญเรือน วิไลกุล เจ้าหน้าที่ อสม. ประจำตำบลห้วยสัตว์ใหญ่!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: