สมุทรสาครไอเดียเก๋ติดเครื่องพ่นละอองฝอยบนสะพานลอยแก้ปัญหาPM2.5

สมุทรสาครไอเดียเก๋ติดเครื่องพ่นละอองฝอยบนสะพานลอยแก้ปัญหาPM2.5

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมด้วยหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ไปที่บริเวณสะพานลอยหน้าวัดคลองครุ ถนนเศรษฐกิจ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองฝอยบนสะพานลอย เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) เกินค่ามาตรฐาน เนื่องจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 มีขนาดเล็กมาก จึงได้เปลี่ยนวิธีการดำเนินการในการลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ซึ่งองค์การบริหารตำบลท่าทราย มีสะพานลอยในเขตพื้นที่ทั้งหมด 4 สะพานลอย จึงได้ติดตั้งหัวฉีดพ่นละอองน้ำครบหมดแล้วทั้ง 4 สะพานลอย ซึ่ง 1 สะพานลอยจะติดตั้งหัวฉีดละอองน้ำ 20 หัวฉีด โดยจะเปิดเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำ 2 ช่วงเวลา คือในช่วงเช้าและช่วงค่ำในทุกวัน ช่วงละ 5 ชั่วโมง ซี่งผลการดำเนินการเป็นไปด้วยดี ถือเป็นการนำร่องของโครงการนี้และจะให้มีการติดตั้งกัวฉีดพ่นละอองนี้ไปทุกๆ สะพานลอยให้ทั่วทั้งจังหวัดสมุทรสาครโดยจะเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งดำเนินการทันที

ทรงพล/วีระเดชเกิงฝาก

Leave a Reply

%d bloggers like this: