สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนิน ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 7 อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี แม่ทัพภาคที่ 4 ผู้บัญชาการตำรวจภาค 8 ผู้บังคับการกองบิน 7 และข้าราชการ เฝ้าฯรับเสด็จ จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประทับเฮลิคอปเตอร์ ไปยังอำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี และพระราชทานโล่ให้กับหน่วย อกท. จำนวน 25 ราย ผู้ทำคุณประโยชน์แก่ อกท. ผู้บริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิ อกท. และผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และเข้ารับพระทานเข็มที่ระลึก จำนวน 130 ราย
จากนั้น สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสเปิดประชุมวิชาการระดับชาติของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการเมืองเทิดพระเกียรติ และเสด็จทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายชื่อ อาคารทูลกระหม่อมแก้ว อกท. และทรงปลูกต้นจิกกระโดน จำนวน 1 ต้น จากนั้น เวลา 13.00 น. เสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช.

หัวหน้าศูนย์ข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ สุราษฎร์ธานี / รายงาน
# คุณสุทธิชาติ รัชชะ
# สถานีวิทยุกระจายเสียง แฮปปี้เวฟ เรดิโอ
FM 90.25 MHz. , FM 93.75 MHz. ,
FM 94.50 MHz. สุราษฎร์ธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: