ความคืบหน้าโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส

ความคืบหน้าโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส
นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีผู้ค้าตลาดสหกรณ์ศาลาน้ำเย็น เขตบางกอกน้อย ระบุมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาส โดยอ้าง กทม. จ่ายเงินค่าเวนคืนแล้ว แต่ผู้ค้าไม่ย้ายออก ส่งผลให้โครงการก่อสร้างถนนล่าช้า เพราะผู้ค้าและหน่วยงานราชการว่า โครงการขยายผิวจราจรถนนสุทธาวาสและสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 จากแยกบ้านเนิน อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างชั้นทางและขยายสะพานข้ามคลองจักรทอง ดำเนินการได้ร้อยละ 55 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2563 ช่วงที่ 2 งานก่อสร้างขยายผิวจราจรและงานสะพานข้ามทางแยกฝั่งทิศตะวันออกถนนจรัญสนิทวงศ์ อยู่ระหว่างดำเนินการ หากได้รับมอบพื้นที่เมื่อรื้อย้ายตลาดศาลาน้ำเย็นแล้วเสร็จ จะใช้ระยะเวลาก่อสร้างผิวจราจรและโครงสร้างสะพานส่วนที่เหลือประมาณ 4 เดือน และช่วงที่ 3 งานก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกฝั่งทิศตะวันตกถนนจรัญสนิทวงศ์และก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. 4 ช่องจราจร ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างงานผิวจราจรและขยายสะพานข้ามคลอง 2 แห่ง เสร็จแล้ว ส่วนงานสะพานข้ามทางแยก อยู่ระหว่างก่อสร้างโครงสร้างพื้นสะพาน ดำเนินการได้ร้อยละ 70 คาดจะแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย. 2563 ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเสริมประสิทธิภาพโครงข่ายถนนรอบโรงพยาบาลศิริราช เช่น ถนนอรุณอมรินทร์ ถนนอิสรภาพ ให้การจราจรมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น
ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างฯ ตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง ได้รับความร่วมมือจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และสำนักงานเขตบางกอกน้อย ในการแก้ไขปัญหาชุมชนและสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำ ในส่วนสิ่งปลูกสร้างของ รฟท. และตลาดศาลาน้ำเย็น ที่ได้รับค่าชดเชย ขณะนี้เหลือเพียงตัวอาคารตลาด ที่ผู้ค้าต้องใช้ประกอบการค้าขายเพื่อเลี้ยงชีพ รอการย้ายเข้าตลาดแห่งใหม่ บริเวณฝั่งตรงข้าม ได้มีการปรับแก้รูปแบบ เพื่อเลี่ยงผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ของ รฟท. คาดจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ. 2563 โดยก่อสร้างตัวอาคารในพื้นที่ของเอกชนทั้งหมด ส่วนพื้นที่เช่าจาก รฟท. ไม่สามารถเข้าพื้นที่ได้ เนื่องจากผู้อยู่อาศัยเดิมบางส่วนไม่ยินยอมรื้อย้ายออกจากพื้นที่ จึงเกิดข้อพิพาท นำไปสู่กระบวนการทางศาลและเกิดการร้องเรียนจากผู้ที่เสียประโยชน์ ซึ่งในส่วนการก่อสร้างตลาด สนย. ได้เคยชี้แจงประเด็นเรื่องข้อกฎหมายที่สามารถดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างได้กับกลุ่มผู้ร้องเรียนแล้ว ส่วนปัญหาผลกระทบจากการก่อสร้าง ได้ตรวจสอบ กำกับดูแลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สนย. และสำนักงานเขตบางกอกน้อยมาโดยตลอด ทั้งนี้ตลาดที่ก่อสร้างแห่งใหม่ มีการกำกับควบคุมตามข้อกฎหมายในเรื่องระบบการจราจร การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย และสุขลักษณะ เป็นผลดีต่อผู้ค้า ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอย และชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้ สนย. จะประสานสำนักงานเขตบางกอกน้อยในการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: