นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 2 ณ.กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1…

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 2 ณ.กองร้อยรักษาดินแดนที่ 1

สืบเนื่องเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13:30 น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไปเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด รุ่น 2 ณ.กองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ในงานมีเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรอให้การต้อนรับ และ เข้าร่วมงานในวันนี้เป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในวันนี้ได้มีพิธีมอบใบประกาศแก่ผู้ที่ผ่านการฝึกในครั้งนี้อีกด้วย โดยในช่วงตลอดระยะเวลาห้วงของการฝึกครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย..


เนื้อข่าว:ธีรพล ปลื้มถนอม “พนักงานเทศกิจ ส.1 เขตพระนคร” รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: