“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงพื้นที่ผู้ ประสบเหตุอัคคีภัยชุมชนคลองขวางถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวา

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16:00 น ว่าที่.ร.ต. ธนิตศักดิ์ ดารามั่น คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย( นาย นิพนธ์ บุญญามณี) มท.2 ลงพื้นที่ผู้ ประสบเหตุอัคคีภัยชุมชนคลองขวางถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานนาวาและหัวหน้าฝ่ายทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสรุปสาเหตุของเพลิงไหม้และแนวทางการช่วยเหลือ (รัก) โดยมีกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(ปภ),กระทรวง พม.,ผอ.ปปส.กทม, มูลนิธิต่างๆให้การช่วยเหลือเบื้องต้น โดยผู้ประสบเหตุอัคคีภัยโรงเรียนประถมนนทรีเฟืองสถานที่กรณีที่ไม่มีที่พักอาศัยให้อยู่เป็นการชั่วคราว,และลานกีฬาเอนก ประสงค์บริเวณใต้ทางด่วน เป็นที่พักพิงชั่วคราว

Leave a Reply

%d bloggers like this: