ผู้บริหารโรงเรียนเดชอุดม คณะครูอาจารย์โรงเรียนเดชอุดม และประชาชนชาวอำเภอเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับนางศรีนวล ลภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯกรมการศาสนา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

  • อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
    วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
    เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดเวตวันวิทยาราม ตำบลเมืองเดช
    นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอเดชอุดม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารโรงเรียนเดชอุดม คณะครูอาจารย์โรงเรียนเดชอุดม และประชาชนชาวอำเภอเดชอุดม ร่วมให้การต้อนรับนางศรีนวล ลภกิตโร รองอธิบดีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาจารย์ประภาส แก้วสวรรค์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯกรมการศาสนา เนื่องในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการการประกวดสวดมนต์หมู่ สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมโรงเรียนงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับประเทศ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีรัตนวิมล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัด ชัยชนะสงคราม พระอารามหลวง ประธานโครงการและคณะได้เดินทางมาตัดสินการประกวดสวดมนต์หมู่ทีมโรงเรียนเดชอุดม เพื่อคัดเลือกเข้ารับพระราชทานโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ภาพข่าว : ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์

Leave a Reply

%d bloggers like this: