ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าโหนด หมู่ 7 ต. เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ทุ่มแรงช่วยรัฐ ชุมชน ยามว่างทำการเกษตรปลูกละมุด(สวาเกาะยอ)สร้างรายได้หลักแสนเลี้ยงครอบครัว เป็นแบบอย่างของชุมชน

18 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ สวนละมุด(สวาเกาะยอ)ของนายไพฑูรย์ ทีปบวร ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าโหนด วัย 58 ปี หมู่ที่ 7 ต.เกาะยอ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งปลูกละมุดพันธุ์ไข่ห่าน จำนวน 40 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของละมุดที่ผลผลิตจะออกมากที่สุดระหว่างเดือน มกราคม-มีนาคมของทุกปี ผู้ใหญ่ไพฑูรย์และครอบครัวได้ช่วยกันเก็บผลผลิตละมุดเพื่อส่งให้แม่ค้าและลูกค้า หลังมีออเดอร์สั่งเข้ามาเป็นจำนวนมาก
ผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ทีปบวร กล่าวว่า นอกจากจะทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านภาครัฐที่คอยช่วยเหลือทางราชการและดูแลลูกบ้านของตนเองแล้ว ยามว่างยังเป็นเกษตรกรเนื่องจากมีความสนใจและรักในอาชีพการเกษตร จึงทำอาชีพเสริมโดยปลูกละมุดพันธุ์ไข่ห่าน จำนวน 40 ต้น ในพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชน ที่เลือกปลูกละมุดเนื่องจากพื้นที่ตำบลเกาะยอมีความเหมาะสมกับการปลูกละมุด ซึ่งมีการปลูกมานานแล้วกว่า100 ปี รวมทั้งตำบลเกาะยอ สภาพพื้นที่เป็นเกาะมีทะเลล้อมรอบ มีช่วงน้ำจืด น้ำเค็มและน้ำกร่อย (3 น้ำ) ละมุดหรือสวาเกาะยอ จึงมีรสชาติ หอม หวาน กรอบ รสชาติต่างจากละมุดที่อื่นเนื้อละเอียด มีสีแดงเมื่อสุกเต็มที่ เป็นผลไม้ที่ปลูกง่าย โตเร็วให้ผลผลิตตลอดปี หลังจากผลิดอก 4 เดือนก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้ว ซึ่งผลผลิตละมุดจะออกมากที่สุดช่วงเดือน มกราคม-มีนาคมของทุกปี
สวนละมุดของผู้ใหญ่ไพฑูรย์ มีอายุ 8 ปี เริ่มให้ผลผลิตหลังจากปลูกเพียง 2 ปี จะเก็บผลผลิตได้เฉลี่ย 100 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี สำหรับการเก็บผลผลิตสวนละมุด จะเก็บในช่วงเช้า หลังจากเก็บผลผลิตจากต้น จะนำผลละมุดแช่ในน้ำสะอาด เพื่อล้างยางที่ออกจากผลละมุด แล้วนำไปล้างด้วยเครื่องล้างที่ผลิตขึ้นมาเองอีกครั้งเพียง 5 นาที ก่อนที่จะนำมาผึ่งลม 40 นาที แล้วคัดคุณภาพส่งแม่ค้า ซึ่งละมุดที่คัดจะมี 4 เกรด แบ่งตามปริมาณผลละมุด ประกอบด้วย เกรดจัมโบ้ ขนาดน้ำหนักผล 5-7 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ราคาจำหน่าย 50 บาท เบอร์ 1 ขนาดผล 8 – 9 ผล ต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 45 บาท เบอร์ 2 ขนาดผล 10-11 ผลต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 40 บาทและเบอร์ 3 ขนาดผลเล็กสุด 12 ผลขึ้นไปต่อ 1 กิโลกรัม ราคา 35 บาท โดยจำหน่ายผลสดที่ยังไม่บ่มสุก แม่ค้าจะมารับซื้อถึงบ้านเพื่อนำไปบ่มขายผลสุกต่อไป ซึ่งจะใช้เวลาบ่มสุกเพียง 2วันเท่านั้น
ในแต่ละปีสวนละมุดของผู้ใหญ่ไพฑูรย์จะเก็บผลผลิตได้ประมาณ 4,000 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ย กิโลกรัมละ 40 บาท มีรายได้กว่า 160,000 บาทต่อปี เป็นรายได้ที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้เป็นอย่างดี และมีความตั้งใจว่าจะทำให้สวนละมุดแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ละมุด (สวาเกาะยอ)แก่ชุมชนต่อไป ผู้ใดสนใจติดต่อผู้ใหญ่ไพฑูรย์ ที่เบอร์ 093 575 6704

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: