“นอภ.เก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ติดตามงาน การจัดทำแนวเขตกันไฟ บริเวณริมฝั่งลำน้ำปิงต่อกับชุมชนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ฤดูแล้ง!!

เมื่อวันที่(17 ก.พ.63) เวลา 16.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ติดตามงานที่มอบให้อบต.หัวดงและผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ม.2,3, 11 ต.หัวดง จัดทำแนวเขตกันไฟ บริเวณริมฝั่งลำน้ำปิงต่อกับชุมชนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการเข้าสู่ฤดูแล้ง

เนื่องจากได้รับทราบว่าในห้วงนี้ของแต่ละปีจะมีไฟเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ (แต่ไม่เคยหาตัวผู้กระทำความผิดได้)แลังลุกลามไปใส่บ้านเรือนของราษฎรที่ปลูกสร้างใกล้แม่น้ำปิงเป็นประจำทุกปี ปีนี้จึงนำปัญหาเหล่านั้นมาแก้ไขและป้องกันแต่เนิ่นๆ โดยใช้รถแบคโฮกวาดขยะ ใบไม้ กอหญ้าแห้งที่เป็นวัชพืชเชื้อไฟอย่างดีออกกว้างประมาณ 8 เมตรยาวประมาณ 2,000 เมตร !!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: