ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล

ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถพยาบาล?

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้อรถพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย ให้มีความพร้อมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ ประสบภัย ผู้ป่วย-ผู้บาดเจ็บอยู่เสมอ

ณ ศาลเจ้าไต้ฮงกงโจวซือ อ.ภูซาง ( จุดบริการประชาชน หน่วยกู้ภัยภูซาง บ้านม่วงชุม ) เลขที่ 141 หมู่ 5 ต.ป่าสัก อ.ภูซาง จ.พะเยา

สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล ( หน่วยกู้ภัยภูซาง ) ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผู้ป่วยฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน ผู้เสียชีวิตและช่วยเหลือบริจาคโลงศพแด่ศพไร้ญาติ รวมถึงผู้ยากไร้รวมถึงผู้ประสพภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย วาตภัยน้ำป่าไหลหลาก ตลอดจนให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการและกิจกรรมสาธารณะกุศล งานสังคมสงเคราะห์ ทั้งในพื้นที่อำเภอภูซาง พื้นที่ใกล้เคียง ทั่วประเทศไทย รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน หากเกิดภัยพิบัติ

ขณะนี้รถตู้กู้ภัยที่ให้บริการอยู่มีสภาพเก่าและชำรุดซุดโทรม ทำให้ไม่สามารถออกบริการประชาชนได้อย่างเต็มที่และเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งยังขาดปัจจัยในการซื้อรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ ในราคา 1800,000 บาท จึงขอความอนุเคราะห์จากผู้ใจบุญทุกท่านร่วมกันบริจาคเงินสบทบทุนหรือร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ กองละ 500 บาท หรือตามกำลังศรัทธาจะร่วมบริจาค ได้ที่

?ธนาคารกรุงเทพ
?เลขบัญชี : 767-015-429-8
?ชื่อบัญชี : สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล
?สาขา : เทสโก้โลตัส เชียงคำ พะเยา

( หากต้องการใบอนุโมทนา บัตร ให้โทรแจ้งมาที่สำนักงาน โทร. 088-060-1669 )

คณะกรรมการและอาสาสมัคร สมาคมกู้ชีพกู้ภัยภูซางการกุศล ( หน่วยกู้ภัยภูซาง )
ขอขอบคุณผู้มีจิตศัทธาทุกท่านไว้ในโอกาศนี้ด้วย และ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย องค์หลวงปู่ไต้ฮงกง พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ พระอรหันจี้กง เจ้าพ่อกวนอู และบุญกุศลนี้ที่ท่านได้บำเพ็ญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฎิภาณ ธนสารสมบัติ ด้วยเทอญ

Leave a Reply

%d bloggers like this: