“นอภ.เก้าเลี้ยว เป็นประธาน มอบแทงค์น้ำดื่ม สนับสนุนจาก สภากาชาดไทย ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม!!

19 ก.พ 2563 เวลา 13.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายก อบต.เขาดิน สมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว และจิตอาสา เดินทางไปมอบแทงค์น้ำดื่ม ซึ่งได้รับสนับสนุนจากสภากาชาดไทย ตามโครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” ในพื้นที่หมู่ที่ 9 ,10 ตำบลเขาดิน และนำน้ำไปแจกจ่ายให้ประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง !!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: