“นอภ.เก้าเลี้ยว ร่วมกับ นายก อบต.เขาดินและ สมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพ เงิน แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนยากจน จำนวน 9 ราย!!

19 ก.พ.63 เวลา 11.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว,นายวัฒนากร ผิวผ่อง นายก อบต.เขาดิน สมาชิกเหล่ากาชาดนครสวรรค์ ปฎิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว เดินทางไปมอบถุงยังชีพ เงิน แก่ผู้ป่วยติดเตียง คนยากจน จำนวน 9 คน ในพื้นที่ ม.1,2,8 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว เพื่อสงเคราะห์และเสริมขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป!!

#

ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

Leave a Reply

%d bloggers like this: