สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบถ้วยเกียรติยศ”ฐานันดร 4″ เนื่องในวันนักข่าว

 
สมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย จัดพิธีมอบถ้วยเกียรติยศ”ฐานันดร 4″ เนื่องในวันนักข่าว

นางลัลน์ลลิตฤดี วิเศษศิริ ประธานสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า งานพิธีมอบถ้วยรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ “ฐานันดร๔” ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  พลเอกพงษ์เทพ เทศประทีป เลขาธิการมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน มอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ”ฐานันดร 4″ เนื่องในวันนักข่าวประจำปี 2561 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาพันธ์นักข่าวแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่คุณความดีของพลเมืองที่ดีมีคุณธรรมของสังคม , และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม ทำความดีให้แก่สังคมต่อไป 
          โดยในปีนี้มีการมอบถ้วยยกย่องเชิดชูเกียรติ”ฐานันดร4″ แก่นักข่าวดีเด่น ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่น บุคคล องค์กร ผู้สนับสนุน ที่ประสบความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติปฏิบัติของการเป็นพลเมืองที่ดี องค์กรที่ดี และมีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องและให้กําลังใจ แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี ,ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี ,พิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี ,นักข่าวดีเด่นแห่งปี และสื่อออนไลน์ดีเด่นแห่งปี รวมทั้งหมด 96 รางวัล

สำหรับรางวัลผู้บริหารสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี ได้แก่ พระอาจารย์โฆษิต สุวินิจจิต บริษัทมีเดีย ออฟ มีเดียส์ ,นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย ,นายเอกชัย เหลืองสอาด นายกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั้น ประเทศไทย ,นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ,นายเทพชัย หย่อง นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ,นายสำราญ ฉัตรโท รองกรรมการผู้จัดการ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ,นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคใต้แห่งประเทศไทย ,นายอินสมปัญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย ,พันโทพิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่อออนไลน์ ภาคอีสานด้านรางวัลนักข่าวดีเด่น อาทิ สมศักดิ์ ใจหาญ ผู้สื่อข่าวช่อง3 นางขวัญเรือนแก้วพิจิตร ผู้สื่ข่าวช่อง3 นายยุทธ์เดชา สายสุด ผู้สื่อข่าวเชียงใหม่นิวส์ รางวัลพิธีกรและผู้ดำเนินรายการโทรทัศน์ดีเด่นแห่งปี อาทิ นายสุทธิชัย หยุ่น ,นายดำรง พุฒตาล ,ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ,ดร.มนัส ตั้งสุข รางวัลสื่อมวลชนดีเด่นแห่งปี อาทิ เพจข่าวอิจัน ,โครงการสื่ออาสาเพื่อแทนคุณแผ่นดินไทย และรางวัลผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นแห่งปี ได้แก่ นายแก้ว บุตรชาติ อดีตควานช้างหลวง ,นายเกียรติภัส จำปาทองวิรัตน์ เลขาสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่น ประเทศไทย 

จรัส พิบูลย์ปุญญโชติ / รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: