สพฉ. จับมือร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรซักซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประเภทแผนการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยทางบกทางอากาศยานและการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตั้งเป้าเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน 

เมื่อเวลา13:30น.ของวันที่03เมย.2561     

สพฉ. จับมือร่วมกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายหลากหลายองค์กรซักซ้อมแผนรับอุบัติเหตุบนทางพิเศษระดับกลุ่มจังหวัดในเขตกรุงเทพและปริมณฑลประเภทแผนการเคลื่อนย้ายลำเลียงผู้ป่วยทางบกทางอากาศยานและการเตรียมความพร้อมป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ตั้งเป้าเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพเพื่อลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตของประชาชน 

เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ว่าสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติได้เล็งเห็นประโยชน์ในการใช้อากาศยานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินจึงได้ทำข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนในการขอใช้อากาศยาน เพื่อการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ เช่นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติมูลนิธิ กู้ชีพกู้ภัยต่างๆเข้าร่วมปฏิบัติการเพื่อฝึกซ้อมในครั้งนี้


คำรพ 61 ทีมงานเรื่องจริงผ่านเลนส์รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: