เปิดตำนานอภิมหามงคลมนต์อีสาน เกจิฆราวาสชื่อดัง จากจังหวัดเลย ได้มาเปิดสำนักสักยันต์. ที่หมู่บ้านพฤกษา บี ตำบล คลองสาม


เปิดตำนาน อภิมหามงคลมนต์อีสาน.  ข่าวดีสำหรับชาวปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียง. เพราะท่านอาจารย์อาทิตย์ หมอมนต์. เกจิฆราวาสชื่อดัง จากจังหวัดเลย ได้มาเปิดสำนักสักยันต์. ที่หมู่บ้านพฤกษา บี ตำบล คลองสาม อำเภอ คลองหลวง จังหวัดประทุมธานี 12120. โดยได้ทำพิธีเปิดในวันที่23มีนาคม พ.ศ.2561 โดยมีเกจิอาจารย์รวมพิธีมากมาย อาทิ เช่น อาจารย์ปารเมศ เตชาสมิงนครวัด อาจารย์โจ้ มนต์สะแน กรูบา  อาจารย์ไพฑูรย์ เสน่ห์เทพพรายแก้ว  อาจารย์ปืน มนต์ฮินดู  อาจารย์เฉลิมชัย  ธรรมพยากรณ์ พระอาจารย์เวชยันต์  สุจิตโต และอีกหลายท่านพร้อมทั้งศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีมากมาย.

โทร062-1245784 สำนักอาจารย์อาทิตย์ หมอมนต์ชนะ  คำไทรแก้ว  และทีมงาน รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: