เขตภาษีเจริญ ! จัดกิจกรรม”การฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ” ณ.ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 


เขตภาษีเจริญ ! จัดกิจกรรม”การฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ” ณ.ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค 

วันที่ 4 เม.ย.61 เวลา ‭08:00 น. ณ.ห้างสรรพสินค้าซีคอนบางแค แขวงภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กทม. โดยมี นายสมชีพ ไชยเขตต์ “ผอ.เขตภาษีเจริญ”เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยขั้นรุนแรงในสถานประกอบการ ทั้งนี้ในงาน มีหน่วยงานทหาร นำโดย พ.ต. ธเนศ เผือกพูลผล “รอง.ผบ.ทหาร.ร้อย.รส.ป.9 พัน.9”,กำลังพล.ทหาร.ร้อย.รส.ป.9.พัน.9,สนง.เขตภาษีเจริญ,สน.ภาษีเจริญ,สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย,โรงพยาบาลเพชรเกษม2,ศูนย์สาธารณสุข62,สถานีดับเพลิงเขตบางแค,เข้าร่วมการฝึกซักซ้อมแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยอย่างคับคั่ง

เบื้องต้นในการฝึกในครั้งนี้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างเป็นระบบ



ภาพ/เนื้อข่าว

ธีรพล ปลื้มถนอม   รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: