ประกาศผลรางวัลผู้ชนะโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย  สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561

ประกาศผลรางวัลผู้ชนะโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอตามอรรถบท (Theme) “เตรียมพร้อมทุกวัย  สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง” เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561
วันพฤหัสบดีที่ 5  เมษายน 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ สุดเจ๋งกวาดรางวัลโครงการประกวดคลิป วิดีโอ  วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561  รวดสองรางวัล ทั้งชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ส่วนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

​วันนี้ (5 เม.ย.2561) เวลา 10.00 น.พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ  รองนายกรัฐมนตรีมนตรี เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2561 พร้อมด้วย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ภายใต้ Them  “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมยุคใหม่ที่มั่นคง”จากนั้นเป็นประธานในพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณเนื่องใน งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ให้กับผู้ชนะรางวัลโครงการประกวดคลิปวิดีโอ วันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2561 ความยาวไม่เกิน 3 นาที รวม 3 อันดับ

โดยผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากคณะกรรมการตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศ ครั้งนี้ เป็นลงานของ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ทีม  Gold Hand Studio  นำโดย นางสาวกนกกร  เลิศเดชะ พร้อมเงินรางวัล 1 หมื่นบาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ ทีม Gift 1 นำโดย นายชัยวัฒน์  สีไหม  นึกศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้เงินรางวัล 8 พันบาท ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 คือ นางสาวศศิริยากร  อ่อนตา  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เงินรางวัล 5 พันบาท

​สำหรับโครงการประกวดคลิปวิดีโอ ครั้งนี้มีระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม ถึงต้นเดือนเมษายน 2561 ภายใต้วัตถุประสงค์ให้ทุกคนตระหนักถึงการเตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผู้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง  โดยใช้ช่องทางการสื่อสารและข้อความที่แสดงความเคารพยกย่อง  และกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้คนทุกวัยดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  มีเพื่อนในวัยเดียวกัน หรือต่างวัย รวมกลุ่มทำกิจกรรมด้านสังคม การส่งเสริมให้มีการเก็บออมเงิน มีความมั่นคงทางรายได้  มีความเป็นอยู่อย่างพอเพียงและเหมาะสม
Leave a Reply

%d bloggers like this: