ภูเก็ตจัดทีมไลฟ์การ์ดกว่า30ชีวิต ดูเเลประจำชายหาดทั่วพื้นที่ถลาง ป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ……


ภูเก็ตจัดทีมไลฟ์การ์ดกว่า30ชีวิต ดูเเลประจำชายหาดทั่วพื้นที่ถลาง ป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำ……

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 5 เมษายน 2561 บริเวณชายหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการปฏิบัติงานของพนักงานไลฟ์การ์ดในพื้นที่อำเภอถลาง โดยมีนายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) นายมาแอน สำราญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล (อบต.เชิงทะเล) ฝ่ายปกครองอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ พนักงานไลฟ์การ์ดในพื้นที่อำเภอถลางจำนวน 34 คน เข้าร่วม
นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดทำโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life Guard) มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในการลงเล่นน้ำตามแนวชายหาดต่างๆ สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพิ่มศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างจุดแข็งในภาคการบริการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคเศรษฐกิจของการท่องเที่ยว อันจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยว มีอัตราการเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูงขึ้นและยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และภาคธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้ของหลักของจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย สำหรับในพื้นที่อำเภอถลาง ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดลงปฏิบัติงานจำนวน 34 คน ทำหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในการลงเล่นน้ำตามแนวชายหาดสุรินทร์ หาดบางเทาหาดในทอน หาดในยางและหาดไม้ขาว
ด้านนายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยภูเก็ตมีสภาพภูมิศาสตร์เป็นเกาะและสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นชายหาดประกอบกับในช่วงฤดูมรสุมพื้นที่แนวชายหาดเกือบทุกแห่งจะเกิดกระแสน้ำแรงและมีคลื่นใต้น้ำ ซึ่งทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหรือจมน้ำเสียชีวิตจำนวนหลายราย สาเหตุจากความไม่รู้ข้อมูลทางด้านสภาพภูมิศาสตร์ สัญลักษณ์เตือนภัย กระแสน้ำ ร่องน้ำและไม่เชื่อฟังคำเตือนของคนในพื้นที่ จึงทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีในเรื่องความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยวในการเล่นน้ำบริเวณชายหาดซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด จึงทำให้จังหวัดได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอยู่ไม่น้อย และส่งผลทำให้นักท่องเที่ยวไม่เข้ามาท่องเที่ยว ทำให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเสียหายขาดรายได้จากการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลัก ขาดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ดังนั้นการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุในการลงเล่นน้ำตามแนวชายหาดต่างๆในพื้นที่ถลาง เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ส่งเสริมภาครัฐที่ดีของการท่องเที่ยว เพิ่มอัตราของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวสู่ประชาชนในพื้นที่ด้วย
ชัยมงคล  สุวรรณวงศ์ ผู้สื่อข่าว จังหวัดภูเก็ต  รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: