นครราชสีมา – เตรียมระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยระดับโลก “ศึกเพชรนิล” วันศุกรที่ 7 ส.ค.63 ณ เวทีมวยค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบ “New Normal”

นครราชสีมา – เตรียมระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยระดับโลก “ศึกเพชรนิล” วันศุกรที่ 7 ส.ค.63 ณ เวทีมวยค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบ “New Normal”ที่จังหวัดนครราชสีมา โดยชมรมมวยไทยนครราชสีมา ได้ลงนามสัญญาถ่ายทอดสดระหว่าง พันเอกบุญส่ง พรมนิล ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 26/ประธานชมรมมวยไทยนครราชสีมา กับ นายก่อเกียรติ พานิชยารมณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ป บ๊อกซิ่งโปรดักชั่น ในการถ่ายทอดสดมวยไทย ทางช่อง 5 HD1 จับมือร่วมกันพัฒนาวงการมวยไทยนครราชสีมาให้กลับคืนมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากโดนผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัย โดยต้องไม่ให้เกิดความเสี่ยงใดๆ ส่งผลกระทบนำไปสู่การติดเชื้อของทั้งนักกีฬา ทีมงาน และคนดู ไม่เฉพาะแค่ในพื้นที่จัดการแข่งขัน แต่นับรวมถึงตั้งแต่การเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่สนามมวยเป็นต้น เพื่อสร้างสรรค์วงการมวยไทยนครราชสีมา รวมไปถึงการวางแผนงานฟื้นฟูกีฬาวงการมวยและช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ ควบคู่กันไป พร้อมทั้งได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับ “ทิศทางมวยไทยเมืองโคราชหลังวิกฤตโควิด 19” เพื่อกำหนดทิศทางในการดำเนินการวงการมวยไทยในพื้นที่รับผิดชอบ และหาแนวทางในการแก้ปัญหา วางมาตรการป้องกันรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในห้วงก่อน-หลังการจัดการแข่งขันที่กำลังจะมาถึง ในวันศุกรที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ เวทีมวยค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เวลา 20.20 น. – 22.00 น.พันเอกบุญส่ง พรมนิล ประธานชมรมมวยไทยนครราชสีมา กล่าวว่าในการลงนามสัญญาถ่ายทอดสดรายการมวยนัดนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดการแข่งขันระเบิดศึกแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยระดับโลก “ศึกเพชรนิล” ในวันศุกรที่ 7 ส.ค.63 ณ เวทีมวยค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบ “New Normal” โดยได้รับความร่วมมือจากนายก่อเกียรติ พานิชยารมณ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทก่อเกียรติกรุ๊ป บ๊อกซิ่งโปรดักชั่น เป็นอย่างดีและเป็นครั้งแรกที่ได้จับมือร่วมกันพัฒนาวงการมวยไทยนครราชสีมาให้กลับคืนมายิ่งใหญ่อีกครั้งหลังจากโดนผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ในห้วงที่ผ่านมา จากสถานการณ์ดังกล่าวเปรียบเสมือน “แผลสด” ที่เกิดขึ้นในวงการกีฬาบ้านเรา โดยเฉพาะวงการมวย ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน “การ์ดอย่าตก…พกแมสก์ตลอด” ปัญหาที่เกิดขึ้น ผู้คนจะยังคงหวาดกลัวการติดเชื้ออยู่ในระยะแรก ถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนออกมาแล้วก็ตามธุรกิจต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูรวมถึงสนามมวย ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างรุนแรง นักกีฬาที่ไม่มีการแข่งขันมานานหลายเดือน ขาดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง คนมวยต้องเปลี่ยนมุมมอง ธุรกิจมวยจะไม่ใช่แค่จัดการแข่งขันแล้วขายตั๋ว คนที่มาดูมวยด้วยความชอบจริงๆ ต้องสร้างจุดขายใหม่ๆ เปลี่ยนค่านิยม ความคิด เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ จำเป็นที่จะต้องหาช่องทางรายได้ที่หลากหลายจากส่วนอื่น เช่น การหา Sponsorship ในรูปแบบต่างๆ เป็นต้น และให้ทุกคนมองมวยให้เป็นสินทรัพย์ทางปัญญาเป็นแบรนด์ที่แข็งแรงของจังหวัดนครราชสีมา ในเมื่อทั่วโลกต่างให้การยอมรับศาสตร์มวยไทย สิ่งนี้จะนำพาบุคลากรที่เกี่ยวข้องจากทั่วทุกมุมโลกเข้ามายังจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเรียนรู้ ช่วยต่อยอดสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ยิมหรือสถานฝึกสอนต่างๆ รวมถึงการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาให้เติบโตช่วยกระตุ่นเศรษฐกิจในพื้นที่และจังหวัดรวมไปถึงระดับประเทศต่อไปในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าศึกแห่งศักดิ์ศรีมวยไทยระดับโลก “ศึกเพชรนิล” ในวันศุกรที่ 7 ส.ค.63 ณ เวทีมวยค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา แบบ “New Normal” จะได้รับความสนใจจากประชาชนทั้งคนไทยและประชาชนคนต่างชาติเป็นจำนวนมากเพื่อสนับสนุนวงการมวยให้กลับมาคึกคักและยิ่งใหญ่ต่อไปภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

%d bloggers like this: