นายเอกภพ  เหลืองประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก.ส.บ. เขตสายไหม  จัดงานฉลองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี 2560 


วันที่ 7 เมษายน 2561 เวลา 17.30 น. ที่ อาคารหอประชุมชาวฟ้า  สโมสรประทวน  กองทัพอากาศ  นายเอกภพ  เหลืองประเสริฐ  ประธานคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ก.ส.บ. เขตสายไหม  จัดงานฉลองหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  ประจำปี 2560  โดยผู้มาร่วมงานกว่า  1,000  คน แต่งกายชุดไทยย้อนยุค เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ให้คนไทยหันมาแต่งชุดไทย รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน และประชาชน และบุคคลสำคัญในพื้นที่เข้าร่วมงาน เป็นจำนวนมาก อาทิ เช่น นายจักรรัตน์  กนะกาศัย  ประธานคณะที่ปรึกษา กต.ตร.สน.สายไหม   พ.ต.อ.ทนงศิลป์  มณีโชติ  ผกก.สน.สายไหม  นางสมจิตร  เอกอัจฉริยา  ผช.ผอ.เขตสายไหม  น.อ.บัญญัติ  เสือชม  รอง ผบ.พัน สห.ทอ.  น.อ.ชัยณรงค์  ปุจฉาการ  ประธานชุมชนหมู่บ้านกลุ่มโซน 5 เขตสายไหม  ผอ.ปรีชา  ผลชมภู่  ผอ.กศน.เขตสายไหม  นางวรนุช  ศิริพัฒนานันท์  ประธานสภาวัฒนธรรมเขตสายไหม  นายประเวศร์  วัลลภบรรหาร ประธาน  ชสส.เขตสายไหม   นายกิตติธัช  นาสวน  ประธานสภาเขตสายไหม  และ พ.ต.ท.นิรุชพล  โยธามาตย์  รอง ผกก.ป.สน.บางเขน  ทั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้รับเกียรติจาก  น.อ.อนุดิษฐ์  นาครทรรพ  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เดินทางมาเป็นประธาน  ณ  อาคารหอประชุมชาวฟ้า  สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน  กองทัพอากาศ

Leave a Reply

%d bloggers like this: