กลุ่ม คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ ชุมนุมปราศรัยและอ่านแถลงการณ์

กลุ่ม คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ ชุมนุมปราศรัยและอ่านแถลงการณ์
วันนี้ ( 1 ส.ค.63 ) ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่บริเวณด้านศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ได้มีกลุ่มคนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคำปอด อดีตผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.อุบลราชธานี พรรคอนาคตใหม่(ตอนนั้น) และ เอ๋ ภวิศ ลิ้มวงษ์ทอง พร้อมด้วยนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ได้มาร่วมชุมนุนปราศรัย ขับไล่รัฐบาล พร้อมอ่านแถลงการณ์ และ ข้อเรียกร้องไปถึงรัฐบาล 4 ข้อ โดยมีการติดตั้งเวทีปราศรัยด้วย
ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย แก้วคำปอด เปิดเผยว่า กิจกรรมของพวกเราในวันนี้ จะมีการปราศรัยบนเวทีในประเด็นต่างๆดังนี้ คือ ต้นตอของการยึดอำนาจ ปัญหาเศรษฐกิจ ระบบการศึกษาไทย การลิดรอนสิทธิเยาวชนในรั้วการศึกษา การคุกคามประชาชน ปัญหาของรัฐธรรมนูญปี 2560 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และ เรื่อง ความเท่าเทียมทางเพศ ซึ่งมีตัวแทนสลับกันปราศรัยบนเวที ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาปรอยๆ เป็นช่วงๆ แต่กลุ่มผู้ชุมนุม ก็ยังคนพากันนั่งฟังการปราศรัยจนจบ
จากนั้น ในเวลาต่อมา ก่อนที่จะเลิกการชุมนุม ได้มีการอ่านแถลงการณ์ ของกลุ่ม คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ ข้อความดังนี้ เนื่องด้วยการบริหารราชการแผ่นดินโดยรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา รวมเป็นระยะเวลากว่า ๖ ปี จากเผด็จการสู่ประชาธิปไตยครึ่งใบ ใช้อำนาจพิเศษปิดกั้นการแสดงความเห็นต่างต่อร่างรัฐธรรมนูญ ทำให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญที่ไม่ยึดโยงกับประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ มีการรวมศูนย์อำนาจ เกิดความเลื้อมล้ำสูงในสังคม ขาดความเสมอภาค ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรมของประเทศถูกทำลาย ปัญหาปากท้องประชาชนขาดการดูแลบัดนี้ ได้ประจักษ์แล้วว่ารัฐบาลที่นำโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา ผู้นำเผด็จการยึดอำนาจของประชาชน มิได้นำพาปัญหาความทุกข์ยากของประชาชนมาแก้ไขเป็นสำคัญ กลับแต่เอื้อประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มนายทุนใหญ่ มีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูง ความยุติธรรมในสังคมเสื่อมถอย ประชาชนเสื่อมความศัทธากับรัฐบาลที่มีอยู่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนคนยากจนในสังคมได้ เมื่อกลไกของของรัฐ กระบวนการยุติธรรมในสังคมขาดความเป็นอิสระ แต่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้มีอันจะกิน ผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้รับการดูแลปกป้องจากรัฐอีกต่อไป
ในฐานะประชาชน นิสิต นักศึกษา พลเมืองผู้รักประชาธิปไตย ที่ไม่อาจทนต่อการดำเนินนโยบายการบริหารงานประเทศที่ขาดประสิทธิภาพ ที่ไม่มีความยึดโยงต่อประชาชนเช่นนี้อีกต่อไป จึงได้มีการรวมตัวกัน เพื่อเป็นการเรียกร้อง แสดงความคิดเห็น ตามสิทธิ และเสรีภาพ อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้นจึงมีข้อเรียกร้องไปยังรัฐบาล มีดังนี้
1. ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน เป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลเผด็จการ เพื่อรักษาประชาธิปไตย รัฐธรรมนูญจะต้องคำนึงถึงหลักการสิทธฺมนุษยชน มีความยึดโยงกับประชาชนเป็นหลัก
2. นายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่ง รับผิดชอบกับความตกต่ำย่ำแย่ของประเทศที่ต้องเผชิญอยู่
3. หยุดคุกคามประชาชน รัฐบาลมีเครื่องมือหลายอย่าง เช่น พ.ร.ก. ฉุกเฉินฯ และกฎหมายอื่นๆ ที่รัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือปิดกั้นเสรีภาพการแสดงออก ให้ยกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการชุมนุม
4. ยุบสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลสืบทอดอํานาจเผด็จการภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้
ทั้งนี้ ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีกรอบระยะเวลาที่รัฐบาลต้องดำเนินการภาย 90 วัน ตามข้อเรียกร้องนับแต่วันออกแถลงการณ์ฉบับนี้ พร้อมกับลงชื่อต่อท้ายแถลงการณ์ ว่า กลุ่ม คนอุบลรวมพลไม่เอาเผด็จการ 1 สิงหาคม 2563
อนึ่ง ในการชุมนุมครั้งนี้ เลิกในเวลา 20.00 น. และ พ.ต.อ.ภัทรพล โพธิอะ ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี สั่งการให้ พ.ต.ท.สิริพงศ์ เพ็งแจ่ม รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลราชธานี พ.ต.ต.ดนัย บุตรี สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสภ.เมืองอุบลราชธานี มารักษาความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชน กลุ่มผู้ชุมนุม ณ บริเวณหน้าศาลหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่ก่อนจะมีการชุมนุนเริ่มขึ้น จนกระทั่งกลุ่มผู้ชุมสลายตัว ซึ่งเหตุการณ์ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นปกติกิตติภณ เรืองแสน / ข่าว.

Leave a Reply

%d bloggers like this: