ประกาศพ้นสภาพ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการข่าวเฉพาะกิจ จากหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์

สำนักงานหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ แจ้งพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวและแจ้งระงับบัตรผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์

เนื่องด้วยทางหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นผู้สื่อข่าวในสังกัด ของ นายประสิทธิพร กรทัศนา ตำแหน่งผู้อำนวยการเฉพาะกิจ ( รหัสผ่านเลนส์ 40301 ) สาเหตุที่สั่งปลด แอบอ้างโดยมีพฤติการณ์เข้าข่ายหลอกลวง และทางศูนย์ข่าว เคยตักเตือนด้วยวาจาไปแล้วครั้งหนึ่ง ทางกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์ เกรงว่าอาจทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง จึงมีความเห็น ให้ปลดออกจากตำแหน่งดังกล่าว และไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์เรื่องจริงผ่านเลนส์อีก มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

การกระทำใดๆของบุคคลดังกล่าวทางกองบรรณาธิการจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

%d bloggers like this: